Custom Built Fly Rod Flylogic 9' 6wt. 4pc.

#Adessonews

2,1 MT 3,0 MT canna da pesca telescopico e Reel Combos KIT, Sea canna kit con pesca da nopovv288-Canne da pesca